Prada Black Vitello Daino Shopping Tote

Prada

17228

Prada Black Vitello Daino Shopping Tote; Serial #: 208; Measurements: 14” x 10.5”

Collections:

Type: Bags